Informatie

Cambridge English
 
page3image13504
Waarom Cambridge English op R.s.g Wiringherlant?
Tegenwoordig ligt het voor de hand dat leerlingen in hun toekomstige studie of beroep te maken krijgen met situaties waarin Engels de doeltaal is. Engels is tenslotte een wereldtaal! Colleges op hoge scholen en universiteiten worden steeds vaker in het Engels gegeven en ook wordt er vaker gekozen om uit Engelse lesboeken te werken. Veel leerlingen kiezen ervoor om een tijdje in het buitenland te studeren en bedrijven vragen steeds vaker om een goede beheersing van de Engelse taal. Kortom, Engels neemt zowel op de werkvloer als in het academische leven een steeds belangrijke plaats in en om deze reden heeft Wiringherlant ervoor gekozen om in de bouwenbouw havo/vwo Cambridge English structureel aan te bieden.
 
Cambridge Certificate
De universiteit van Cambridge geeft een aantal internationaal erkende certificaten uit voor verschillende niveau’s in taalbeheersing. Deze certificaten worden wereldwijd erkend en vormen een meerwaarde voor het curriculum vitae van onze leerlingen.
In havo 4 wordt door alle leerlingen gewerkt met de Cambridge leergang ‘Objective First’. Deze leergang bereidt leerlingen voor op het First Certificate in English, FCE (niveau B2 volgens het Europees Referentiekader). Voor dit examen is een goede basiskennis van het Engels vereist. Het FCE certificate is een meerwaarde voor leerlingen die in het buitenland willen werken of studeren.
De leergang ‘Objective First’ bereidt tevens zeer goed voor op het reguliere school- en eindexamen havo Engels. De onderdelen, spreken, luisteren, lezen en schrijven komen uitgebreid in het FCE-programma aan de orde. Leerlingen bereiden zich in twee jaar voor op het reguliere examen Engels en tevens op het FCE-examen. Het is niet verplicht om mee te doen aan het FCE-examen maar de mogelijkheid wordt wel geboden en hierdoor krijgen leerlingen dus de kans om naast het reguliere havo-diploma een erkend Cambridge certificaat te behalen.
De leerlingen in de bovenbouw vwo bereiden zich in 2 jaar tijd voor op het Certificate in Advanced English, CAE (niveau C1 volgens het Europees Referentiekader). In vwo 4 en vwo 5 wordt gewerkt uit de leergang ‘Objective Advanced’. Deze leergang biedt een uitstekende voorbereiding op het CAE-exam maar bereidt ook goed voor op het reguliere school-en eindexamen vwo Engels. De onderdelen, spreken, luisteren, lezen en schrijven komen ruimschoots aan bod in het CAE-programma.
Het is niet verplicht om mee te doen aan het examen CAE maar de mogelijk wordt wel geboden en leerlingen krijgen dus de kans om naast het reguliere vwo-diploma een erkend Cambridge certificaat te behalen.
Het Cambridge-diploma CAE, is een gangbaar toelatingscriterium bij inschrijving voor een studie in Nederland waarbij Engels de voertaal is. Buitenlandse universiteiten verplichten buitenlandse studenten die zich willen inschrijven zelfs vaak om in het bezit te zijn van een CAE diploma.
Het examen
Het afnemen van de examens wordt verpreid over twee dagen en vindt plaats op vastgestelde data op het Horizon college in Alkmaar. Registratie vindt plaats via de British Council in Amsterdam. Het gemaakte werk wordt opgestuurd naar Cambridge en wordt daar nagekeken door examinatoren die opgeleid zijn door Cambridge University. Alle vaardigheden worden getoetst: writing, listening, speaking, reading en Use of English.

Reacties zijn gesloten.